فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

اقتصاد مقاومتی، راهبردها و راهکارها

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد...

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترس کلاس اولی ها از مدرسه

ترس کلاس اولی ها از مدرسه

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل